Kariera

Sobień Adwokat - wynagrodzenie

W związku z ciągłym rozwojem Kancelarii oraz poszerzaniem jej zakresu działalności, prowadzimy stałą rekrutację na nowe stanowiska pracy. Chętnych do podjęcia współpracy aplikantów adwokackich, radcowskich, prawników oraz studentów IV i V roku studiów na wydziałach prawa zapraszamy do przesyłania CV z załączonym listem motywacyjnym na adres: kariera@sobien-kancelaria.pl

Oferujemy zatrudnienie w kreatywnym, młodym zespole o wysoko rozwiniętej kulturze organizacyjnej oraz stawiającym sobie ambitne cele osiągane dzięki umiejętnościom pracy w grupie oraz odpowiedniemu doborowi metod zarządzania zarówno czasem, jak i realizowanymi projektami.

Od kandydatów oczekujemy, zaangażowania oraz znajomości dziedzin prawa, stanowiących główny przedmiot działalności Kancelarii, a także posługiwania się dwoma językami obcymi w tym angielskim w stopniu zaawansowanym. Duże ułatwienie w pracy stanowi znajomość angielskiej terminologii prawniczej, a wiedza w zakresie obcych systemów prawa traktowana jest jako duży atut.

Świadomi roli jaką w budowaniu Kancelarii odgrywają jej Pracownicy, inwestujemy w członków zespołu, których cele zawodowe oraz jasno wyznaczona ścieżka kariery od lat składają się na nasz wspólny sukces.

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - Dz.U. 2018 poz. 1000)”