Klient indywidualny

Adwokat Sobień - Klient indywidualny

Dostosowując się w najszerszym zakresie do potrzeb naszych klientów oferujemy Państwu wsparcie w następujących dziedzinach:

  • Sprawy cywilne – redakcja, negocjowanie, wdrażanie oraz egzekwowanie wykonania umów, szeroki zakres doradztwa oraz reprezentacja w postępowaniu sądowym wszystkich instancji, dochodzenie należności, sprawy odszkodowawcze przy szkodach osobowych i majątkowych, sprawy z zakresu prawa rodzinnego
  • Sprawy karne – obrona oraz reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym
  • Sprawy pracownicze – zawieranie oraz rozwiązywanie umów o pracę, spory pracownicze, dochodzenie praw pracowniczych
  • Sprawy administracyjne – postępowania przed organami administracji publicznej, jak i przed sądami administracyjnymi
  • Sprawy z zakresu prawa nieruchomości – analiza stanu prawnego nieruchomości, podziały, zniesienia współwłasności, wspólnoty mieszkaniowe