Wynagrodzenie

Kancelaria Sobień - Wynagrodzenie

Podążając za potrzebami rynku oraz dostosowując się do Państwa potrzeb, proponujemy elastyczne formy wynagradzania za świadczone usługi. Wynagrodzenie ustalone może zostać w oparciu o poświęcony prowadzonej sprawie czas, jak i opłatę ryczałtową na podstawie stałego zlecenia na świadczenie usług prawnych.

Pozostając jednak świadomi jak istotny element stanowi w dzisiejszych czasach elastyczność finansowa, pozostajemy otwarci na mieszane formy wynagradzania, a także zastrzeganie w zawieranych umowach premii za doprowadzenie sprawy do korzystnego dla Państwa rozstrzygnięcia – tzw. success fee.