Klient korporacyjny

Adwokat Sobień - Klient korporacyjny

Mając na uwadze szybkość zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz ewoluujące potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zapewniamy pewność dla stabilnego rozwoju oraz realizacji Państwa wizji biznesu. W tym zakresie oddajemy do Państwa dyspozycji naszą wiedzę oraz doświadczenie w następujących dziedzinach:

  • Sprawy gospodarcze – tworzenie oraz opiniowanie projektów umów (także w językach: angielskim, francuskim oraz niemieckim), analiza prawna inwestycji, dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym, windykacja należności
  • Sprawy korporacyjne – tworzenie, rejestracja, bieżąca obsługa oraz przeprowadzanie przekształceń podmiotowych spółek – fuzji, przejęć, aliansów strategicznych (M&A)
  • Sprawy pracownicze – redagowanie oraz zawieranie umów o pracę, tworzenie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania
  • Rozwiązywanie sporów – udział w negocjacjach, merytoryczne wsparcie w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution)
  • Nieruchomości – due diligence prawny, obsługa zarządców oraz administratorów nieruchomości
  • Sprawy budowlane – czuwanie nad pomyślnym przebiegiem procesu budowlanego, doradztwo w zakresie umów, gwarancji, nadzorów oraz relacje z podwykonawcami
  • Zamówienia publiczne – monitorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie ekspertyz prawnych, redakcja odwołań kierowanych do Krajowej Izby Odwoławczej
  • Sektor energetyczny – inwestycje w zakresie konwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii, ekspertyzy prawne dotyczące obrotu energią oraz paliwami
  • Ochrona praw własności intelektualnej – ochrona i ewentualne ściganie naruszeń autorskich praw majątkowych oraz osobistych